3x3 nuostatai

Atvirojo Molėtų raj. krepšinio 3x3 čempionato nuostatai

 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.1. Skatinti Molėtų rajono gyventojus sistemingai sportuoti ir rūpintis savo sveikata.

1.2. Populiarinti naują olimpinę 3x3 krepšinio sporto šaką Molėtų rajone.

1.3. Išaiškinti stipriausias Molėtų rajono 3x3 čempionato komandas

 

 2. VARŽYBŲ DALYVIAI

2.1. Dalyvauti gali visi norintys krepšinio žaidėjai nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Komandą sudaro 3-5 žaidėjai.

 

3. VARŽYBŲ VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1. Varžybas organizuoja Molėtų KKSC.

3.2. Čempionatas vykdomas pagal FIBA 3x3 krepšinio taisykles, su išimtimis.(priedas Nr.1.)

 3.3. Varžybos vyks (data ir laikas gali keistis):

 

  • Mindūnai 2021 07 11 varžybų pradžia 10:30 val.
  • Suginčiai 2021 07 18 varžybų pradžia 10:30 val.
  • Giedraičiai 2021 08 08 varžybų pradžia 10:30 val.
  • Bekupė 2021 08 21 varžybų pradžia 10:30 val.
  • Alanta 2021 08 29 varžybų pradžia 10:30 val.
  • Molėtai 2021 09 05 varžybų pradžia 10:30 val.

 4. VARŽYBOS

4.1. Komanda gali pradėti dalyvauti nuo bet kurio etapo, dalyvauti visuose etapuose nėra būtina.

4.2. Komandos pavadinimas turi būti ne ilgesnis kaip 20 simbolių, jame neturi būti necenzūrinių žodžių, jų trumpinių, įžeidžiančios ar kitos nepagarbios leksikos.

4.3. Komandos žaidėjai turi dėvėti vienodos spalvos marškinėlius.

4.4. Komandoje gali būti registruoti 5 žaidėjai, vieno etapo metu komandai gali atstovauti ne daugiau kaip 4 žaidėjai.

4.5. Žaidėjas viso čempionato metu gali atstovauti tik vienai komandai.

4.6. Visi žaidėjai privalo pasitikrinti savo sveikatą ir rungtyniauti tik įsitikinę, kad jų sveikatos būklė tinkama. Už jų sveikatos sutrikimus varžybų metu organizatorius neatsako. Kiekvienas dalyvis savo parašu vardinėje paraiškoje tvirtina, kad yra sveikas ir gali sportuoti.

 4.7. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, prisiima visą su dalyvavimu jose susijusią (įskaitant sveikatos sutrikimus) riziką.

 4.8. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai ar lydintys pilnamečiai asmenys.

4.9. Visi dalyviai privalo būti susipažinę su Nuostatais ir Taisyklėmis bei jų laikytis.

4.10. Komandų registracija vykdoma išankstiniu būdu, atsiuntus vardinę elektroninę paraišką .........likus ne mažiau negu 48 val. iki etapo pradžios. Renginio vietoje registracija vykdoma tik esant laisvoms vietoms.

 4.11. Startinis mokestis 6 eurai varžybų dalyviui.

4.12. Čempionate leidžiama dalyvauti  krepšinio  komandoms iki turo registracijos pabaigos sumokėjus dalyvio mokestį į Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro sąskaitą LT514010045500060096.

4.13. Kiekvieno etapo varžybų sistema nustatoma pasibaigus etapo registracijai.

4.14. Varžybos grupėse nevykdomos užsiregistravo mažiau negu 3 komandos.

4.15. Kiekviename etape savo grupėje rungtyniaujančios komandos pagal galutinę užimtą vietą gauna įskaitinius reitingo taškus. Taškų lentelė (esant daugiau negu 10 komandų, taškai proporcingai didėja):

Dalyvavusių komandų skaičius

I

Vieta

II

Vieta

III
Vieta

IV

Vieta

V

Vieta

VI

Vieta

VII

Vieta

VIII

Vieta

IX

Vieta

X

10

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

9

18

16

14

12

10

8

6

4

2

 

8

16

14

12

10

8

6

4

2

 

 

7

14

12

10

8

6

4

2

 

 

 

6

12

10

8

6

4

2

 

 

 

 

5

10

8

6

4

2

 

 

 

 

 

4

8

6

4

2

 

 

 

 

 

 

3

6

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

5.1. Komandų žaidėjai, atskiruose etapuose iškovoję prizines vietas, apdovanojami medaliais.

5.2. Komandos, bendroje įskaitoje užėmusios 1-3 vietas, apdovanojamos taurėmis ar kitais prizais.

 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 6.1.Molėtų rajono atvirasis krepšinio 3x3 čempionatas – viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama.

6.2. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje, TV kanalais ir internete.

6.3. Sportininkai, dalyvaudami varžybose, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis.

 

svetainiu kurimas MRVKP © 2021

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti