Nuostatai

                       

„HUSTLE POINT“ MOLĖTŲ RAJONO VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATAS

 

 

 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.1.  Skatinti  gyventojų užimtumą kūno kultūra ir sportu.

1.2.  Populiarinti krepšinio žaidimą, kaip sporto šaką.

1.3.  Kelti komandų meistriškumą ir išaiškinti pajėgiausias komandas ir žaidėjus.

2. VADOVAVIMAS

2.1. Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionatą „Hustle Point“ organizuoja ir jam vadovauja Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras. Partneris „Hustle Point“ . Nuostatus įsakymu tvirtina Molėtų sporto centro direktorius. Už čempionato vykdymą atsakingas Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionato „Hustle Point“ vyr. teisėjas.

3. DALYVIAI

3.5. Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionate „Hustle Point“ leidžiama dalyvauti krepšinio komandoms laiku pateikusioms elektroninę vardinę paraišką. Forma rasite:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbzaGCTCFa2EXzlq7UFAoRUv2PXMyyKth_Fj_t-bZ0SHWTjA/viewform?usp=sf_link

3.6. Vardinėje paraiškoje privalomai turi būti įrašyta: vardas, pavardė, pilna gimimo data, ūgis.

3.7. Registruoti naujus žaidėjus į Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionatą „Hustle Point“ galima iki antrojo etapo pradžios.

3.8. Komandos vadovai atsako už:

3.8.1. komandos žaidėjų sveikatos būklę, vadovai turi būti įsitikinę, kad žaidėjo sveikatos būklė leidžia žaidėjui varžytis krepšinio čempionate;

3.8.2. įvykus bet kokiems sveikatos sutrikimams varžybų metu, atsakomybę prisiima pats žaidėjas.

 4. ČEMPIONATO TVARKARAŠTIS. RUNGTYNIŲ DATA, VIETA IR LAIKAS

4.1. Čempionatas vyks 2023 m. vasario –  gegužės mėn. Molėtų sporto centro salėse Ąžuolų g.10, Statybininkų g. 9 .

4.2. Komandos iki  vasario 3 d. 23:59 val. privalo užpildyti ir pateikti vardines paraiškas krepšinio čempionato vyr. teisėjui.

4.3. Čempionato tvarkaraštį prieš čempionatą sudaro vyr. teisėjas. Rungtynių data laikoma oficialiame varžybų tvarkaraštyje patvirtinta data, net jei rungtynės yra perkeliamos.

Klubo prašymas dėl rungtynių datos ir/ar laiko pakeitimo turi būti pateiktas Molėtų vyrų krepšinio čempionato „Hustle Point“  vyr. teisėjui ne vėliau kaip prieš 3 (trys) dienas. Rungtynių laikas esant galimybėms gali būti keičiamas 2 valandų intervalu ir tik raštiškai sutikus abiems komandoms.

5. RUNGTYNIŲ PRADŽIA, PERTRAUKA, MINUTĖS PERTRAUKĖLĖS

5.1. Varžybų sekretorius pildantys el. protokolą, prieš rungtynes pagal pateiktą komandos paraišką, protokole  surašo žaidžiančių žaidėjų pavardes. Jei paraiškoje daugiau kaip 12  žaidėjų, komandos vadovas 15 minučių prieš rungtynes informuoja žodžiu, kurie žaidėjai registruojami varžyboms. Užregistravus žaidėjus komandos vadovas turi patikrinti ar teisingai užregistruoti žaidėjai. Prasidėjus varžyboms protokolas nekoreguojamas.

5.2 Rungtynių pertrauka tarp antro ir trečio kėlinio gali trukti daugiausiai 10 minučių. Abiejų komandų sutarimu pertrauka gali būti sutrumpinta. Minutės pertraukėlės trukmė – 1 minutė. 

6. VARŽYBŲ SISTEMA

https://moletusportas.lt/vasario-18-d-startuoja-hustle-point-moletu-rajono-vyru-krepsinio-cempionatas/

7. DALYVAVIMAS ČEMPIONATE. BAUDOS

7.1. Už techninę pražangą žaidėjas privalo sekančių varžybų dalyvio įnašą sumokėti 6 eurus.

7.2. Nesumokėjus baudos praleisti vienerias varžybas. Už pašalinimą iš aikštelės - 15 eurų baudą, nesumokėjus baudos – praleisti 2 rungtynes.

7.3. Komandos prisiima atsakomybę už tinkamą sirgalių ir žaidėjų elgesį.

7.4. Komandai pradinėje paraiškoje galima registruoti 12 žaidėjų. Iš viso čempionate komanda gali registruoti 14 žaidėjų. (Įšimtis taikoma Molėtų KKSC U16 ir Geltono streso komandoms)

7.5. Prasidėjus čempionatui naujų žaidėjų įtraukimas į paraišką yra taikomas varžybų dalyvio įnašas 6 eurai. Iš viso komandai čempionate galima registruoti 14 žaidėjų.

7.6. Nusižengus čempionato Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionato nuostatams organizatoriai turi teisę pašalinti komandą iš čempionato.

7.7. Komandai neatvykus į rungtynes skiriamas techninis pralaimėjimai. (komandai skiriama 0 taškų).

7.8. Komandai neatvykus į rungtynes ir prieš tai neinformavus čempionato vyr. teisėjo el. paštu yra skiriama bauda vienų rungtynių mokestis 52 eur.

 8. APDOVANOJIMAS

Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionato „Hustle Point“  prizininkai iš kart po finalinių varžybų apdovanojami taurėmis, medaliais ir rėmėjų prizais. Taip pat išrenkamai naudingiausi žaidėjai. Apdovanojami visi komandos žaidėjai ir treneris, viso 15 medalių.

9. KOMANDOS VIETA TURNYRINĖJE LENTELĖJE

9.1 Komandos klasifikuojamos pagal pergalių ir pralaimėjimų santykį – iškovotus taškus: už kiekvienas laimėtas rungtynes skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą (įskaitant pralaimėjimą išsibaudavus) – 1 taškas, už pralaimėjimą dėl teisės žaisti netekimo – 0 taškų.

9.2 Kai dvi (ar daugiau) komandos surenka tiek pat taškų (pergalių ir pralaimėjimų santykis vienodas),

aukštesnę vietą lemia jų tarpusavio rungtynių rezultatas.

9.3 Kai dviejų ar daugiau komandų tarpusavio rungtynių pergalių ir pralaimėjimų santykis vienodas, komandų vietų nustatymui eilės tvarka naudojami tokie kriterijai:

- didesnis pelnytų taškų skirtumas tarpusavio rungtynėse;

- didesnis pelnytų taškų skaičius tarpusavio rungtynėse;

- didesnis pelnytų taškų skirtumas visose grupės rungtynėse;

- didesnis pelnytų taškų skaičius visose grupės rungtynėse.

Jei šių kriterijų nepakanka, komandų klasifikacija nustatoma burtais.

10. STARTO MOKESTIS

Kiekviena komanda iki 2022 m. vasario 18 d. privalo sumokėti dalyvio įnašą 150 eur. ir 50 eur. mokestį už salės nuomą. Lėšos bus naudojamas apdovanojimams, sekretoriato, teisėjavimo išlaidoms apmokėti.

11. PROTESTAS. JO PADAVIMO IR SVARSTYMO TVARKA

Jeigu komanda mano, kad jos interesus pažeidė teisėjo (vyr. teisėjo ar teisėjo) sprendimas arba koks kitas įvykis žaidimo metu, komandos kapitonas arba treneris turi kaip galima greičiau (kai tik kamuolys tampa nežaidžiamas ir rungtynių laikrodis yra sustabdytas arba pirmosios minutės pertraukėlės metu) savo pretenzijas ramiai ir mandagiai išsakyti vyresniajam teisėjui. Vyresnysis teisėjas gali paaiškinti savo sprendimą arba, jei reikia, gali patikslinti rungtynių protokolą, rungtynių rezultatą ir žaidimo laiką.

Jeigu rungtynėms pasibaigus, komanda tebėra įsitikinusi, kad minėtas įvykis padarė jai žalą, kapitonas nedelsdamas turi pranešti vyr. teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių rezultatą. Kapitonas turi pasirašyti protokolo skiltyje, vadinamame “kapitono parašas protesto atveju”. Kad šis kapitono pareiškimas taptų galiojantis, būtina, jog oficialus komandos vadovas (arba atstovas) patvirtintų šį protestą raštu per 20 min. nuo rungtynių pabaigos. Detalus protesto motyvas nėra būtinas. Pakanka parašyti, x komanda protestuoja rungtynių tarp x ir x komandų rezultatą. Rungtynių vyr. teisėjas per valandą apie tai privalo informuoti Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionato „Hustle Point“  vyr. teisėją. Protestuojanti komanda artimiausią darbo dieną privalo Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionato „Hustle Point“  vyr. teisėjui įteikti protesto tekstą ir įmokėti 50 Eur garantinį mokestį. Jei protestas patenkinamas, garantinė įmoka grąžinama. Sprendimą dėl protesto priima komisija, susidedanti iš kiekvienos komandos po 1 asmenį per artimiausias tris darbo dienas.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionatas – viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. Jei asmuo nesutinka, kad video ar foto nuotraukos su juo butų viešinamos apie tai raštu turi informuoti vyr.teisėją.

12.2. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje, TV kanalais ir internete.

12.3. Komandų logotipai, pavadinimai, žaidėjų vardai ir pavardės bus skelbiami TV Kanalais ir internete.

12.4. Sportininkai, dalyvaudami varžybose, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis.

 

Kontaktai: vyr. teisėjas Martynas Žala, tel. 867461551

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras

adresas: Ąžuolų g.10, LT-33125

Molėtai, įm.kodas:191231523

atsisk. sąsk.: LT514010045500060096

Bankas „Luminor“

 

                                                                

svetainiu kurimas MRVKP © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti